Javna nabava

Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Plan nabave za 2019.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave