Skip to content

Izjava o pristupačnosti

Gradske ljekarne Sisak nastoji osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: “Zakon”) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica odnosi se na mrežnu stranicu – mrežno sjedište Gradskih ljekarni Sisak koje se nalazi na adresi: www.gljs.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.gljs.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Operabilnost:

  • Korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja mrežne stranice (tekstualna područja, ikone ili gumbi) dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama.
  • Postoji mogućnost da neki od sadržaja mrežne stranice nisu dostupni za korištenje putem tipkovnice.
  • Pretraga mrežne stranice nema mogućnost predlaganja alternativne riječi za krivo unesenu riječ što bi olakšalo rad osobama s poteškoćama u učenju.
  • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.
  • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrasca za kontakt).

Razumljivost:

  • Zbog dinamičnosti naslovnice mrežne stranice, postoji mogućnost da se čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj mrežne stranice ne prikazuje uvijek na isti način.
  • Pojedine fotografije na mrežnoj stranici nemaju prikladan alternativni i tekstualni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
  • Pojedine poveznice i gumbi nemaju prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.

Gradske ljekarne Sisak radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradskih ljekarni Sisak.

Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. godine. Gradske ljekarne Sisak će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradske ljekarne Sisak.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradskih ljekarni Sisak korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: sluzbenik@gljs.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice https://www.gljs.hr/, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje na broj tel.: +385 (0)1 2099 120 ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.

Mrežna stranica Povjerenika za informiranje: https://pristupinfo.hr/.