Skip to content

Javna nabava

Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan nabave

2024.

Plan nabave za 2024.

2023.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

Plan nabave za 2023.

2022.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

Plan nabave za 2022.

2021.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.

Plan nabave za 2021.

2020.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

Plan nabave za 2020.

2019.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

Plan nabave za 2019.

Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2022.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2021.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2020.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018.