Close
Skip to content

Ljekarna 1

Stjepana i Antuna Radića 48, 44 000 Sisak
044 / 524 - 610
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
Subota: 08:00 - 13:00
DNEVNO DEŽURSTVO
Subota: 13:00 - 20:00
Nedjelja, blagdani i praznici: 8:00 - 20:00
NOĆNO DEŽURSTVO
Svaki dan: 20:00 - 7:00
Subota: 20:00 - 8:00