Skip to content

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Odlukom ravnatelja službenikom za zaštitu osobnih podatka u Gradskim ljekarnama Sisak imenuje se
Iva Kolar Ferenčak, mag. pharm.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka:
• vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
• upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
• upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
• brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
• omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštito osobnih podataka,
• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

E-mail: zop@gljs.hr
Telefon: +385 (0) 44 524 504